Mobile menu button

Bedrijventerrein Het Stoom te Bergeijk

Herontwikkeling/transformatie bestaand bedrijventerrein Het Stoom

 

Opdrachtgever:
Beleggers

Werkzaamheden:
Onderzoek
Het verrichten van een haalbaarheidsstudie naar de gedeeltelijke herontwikkelings-/transformatiemogelijkheden van bedrijventerrein Het Stoom te Bergeijk.
Onderdeel van het onderzoek vormt het creëren van draagvlak bij betrokken partijen, de financiële haalbaarheid en faseerbaarheid.

Structuurvisie:
Structuurvisie gemeente Bergeijk

Locatie:
Bergeijk