Mobile menu button

Tiel

Onherroepelijk bestemmingsplan voor herontwikkelingsproject Hoveniersweg 27 te Tiel

 

Op 20 november 2019 heeft de raad van de gemeente Tiel het bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 gewijzigd vastgesteld. Vanaf 16 januari 2020 tot 27 februari 2020 heeft het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage gelegen. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is géén beroep aangetekend bij de Raad van State en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het ontwerp van Erik Megens van Bouwkundig advies- en tekenburo MEGENS was al op 25 april 2019 goedgekeurd door de Stadsbouwmeester van de gemeente Tiel. Momenteel zijn de voorbereidingen begonnen op het indienen van de  omgevingsvergunning en naar verwachting zal de omgevingsvergunning in juni 2020 worden ingediend.

Het herontwikkelingsproject bestaat uit 3 appartementen in het monumentale gedeelte van het gebouw en 6 nieuw te realiseren appartementen aan de achterzijde die uitkijken op de stadsgracht. Onder de nieuwbouw komt een ondergrondse parkeergarage voor 5 parkeerplaatsen met bergingen. Verder worden 4 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. De appartementen worden door de initiatiefnemer na realisatie in verhuur genomen.

Een bijzonderheid aan het project is dat de nieuwbouw wordt gerealiseerd met CLT (cross laminated timber= kruislings verlijmde houten platen) wanden en vloeren. Alleen de ondergrondse parkeerstalling wordt uitgevoerd met in het werk gestort beton. Door prefabricatie van bouwelementen is de bovenbouw snel te realiseren en wordt de overlast naar de woonomgeving in de binnenstad beperkt.

Cadier en Keer

Onderzoek en verkoopbegeleiding bouwkavels

ARTHUR vastgoed- en projectmanagement heeft zijn opdrachtgever begeleid bij onderzoek naar de stabiliteit van de Scharnderberg in samenwerking met Geonius en GeoControl. Hierbij is een deel van de mergelgroeve met GPS-metingen in beeld gebracht en de mergelbedekkingen bepaald. Uit dit onderzoek en mede op basis van het funderingsadvies van Geonius, is naar voren gekomen dat het bouwvlak op één bouwkavel aangepast moest worden.

Eind november 2019 was het eindelijk mogelijk de laatste bouwkavel te verkopen met het aangepaste bouwvlak.

De verkoop van de bouwkavels was in handen van Klement2 rentmeesters en de verkoopbegeleiding mede in handen van ARTHUR vastgoed- en projectmanagement.

Tiel

Stadsbouwmeester gemeente Tiel keurt ontwerp Hoveniersweg 27 te Tiel goed

 

Het ontwerp van Erik Megens van Bouwkundig advies- en tekenburo MEGENS is op 25 april 2019 goedgekeurd door de Stadsbouwmeester van de gemeente Tiel. Met name het volume en de verschijningsvorm aan de rijksmonumentale stadsgracht is beoordeeld. Dit maakt nu de weg vrij om de omgevingsdialoog aan te gaan met de omgeving en omwonende te betrekken bij de materiaal- en kleurkeuzes. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn 4 zienswijzen ingediend.

Het herontwikkelingsproject bestaat uit 3 appartementen in het monumentale gedeelte van het gebouw en 6 nieuw te realiseren appartementen aan de achterzijde die uitkijken op de stadsgracht. Onder de nieuwbouw komt een ondergrondse parkeergarage voor 5 parkeerplaatsen met bergingen. Verder worden 4 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. De appartementen worden door de initiatiefnemer na realisatie in verhuur genomen.

In juni 2019 wordt de omgevingsdialoog gehouden en vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is naar verwachting in juli 2019. Pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, wordt het plan nader uitgewerkt en de omgevingsvergunning aangevraagd. Gereedkoming herontwikkeling naar verwachting in 2021.

Tiel

Gemeente Tiel legt ontwerp bestemmingsplan Hoveniersweg 27 te Tiel ter inzage

 

ARTHUR vastgoed- en projectmanagement begeleidt zijn opdrachtgever bij de herontwikkeling van een monumentaal gebouw aan de Hoveniersweg 27 te Tiel. Na het verkrijgen van een principemedewerking voor 9 geliberaliseerde huurappartementen en het afsluiten van de anterieure overeenkomst is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op 14 februari 2019.

Het project bestaat uit 3 appartementen in het monumentale gedeelte van het gebouw en 6 nieuw te realiseren appartementen aan de achterzijde. Onder de nieuwbouw komt een ondergrondse parkeergarage voor 5 parkeerplaatsen met bergingen. Verder worden 4 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. De appartementen variëren in grootte van 93 tot 144 m2. Het karakteristieke gebouw ligt met de achterzijde aan de rijksmonumentale stadsgracht.

In de komende maanden wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt. Afhankelijk of er zienswijzen worden ingediend, kan het bestemmingsplan deze zomer worden vastgesteld door de gemeenteraad. Pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, wordt het plan nader uitgewerkt en de omgevingsvergunning aangevraagd. Gereedkoming herontwikkeling zal pas in 2021 plaatsvinden.

Bestemmingsplan vastgesteld voor plan Landvoort te Oirschot

6 Exclusieve bouwkavels te koop in Oirschot

 

Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad Oirschot het bestemmingsplan Spoordonkseweg 52 te Oirschot vastgesteld.
Hiermee komt de verkoop van 6 exclusieve bouwkavels in het project Landvoort in zicht en wordt binnenkort de website gelanceerd.

Kavel 1, grootte ca. 2.535 m2
Kavel 2, grootte ca. 3.539 m2
Kavel 3, grootte ca. 1.278 m2
Kavel 4, grootte ca. 1.769 m2
Kavel 5, grootte ca. 2.021 m2
Kavel 6, grootte ca. 1.728 m2

Het project Landvoort betreft een ontwikkeling van Amicus Vastgoed BV, een werkmaatschappij van ARTHUR vpm BV.

Op de verkoop is in eerste instantie een lotingsprocedure van toepassing. Planning loting is juni 2019 en verkoop c.q. levering bouwkavels augustus 2019.
De verkoop wordt gedaan door HuisMarct uit Oirschot, tel. 0499-578214.

Start verkoop Residentie De Veldbloem

Vorstelijk wonen in hartje Veldhoven!

 

Vooruitlopend op het verkrijgen van de definitieve omgevingsvergunning is de verkoop van Residentie “De Veldbloem” reeds gestart. De verkoop wordt gedaan door Van Kasteren Makelaardij uit Veldhoven.

Start bouw is voorzien in het 1e of 2e kwartaal 2019.

Op de website De Veldbloem van Brabants Wonen B.V. is nadere project- en verkoopinformatie te vinden.

 

‘t Ven te Venlo

Start ontwikkeling C2C-woonwijk in ‘t Ven

bron: Omroep Venlo, publicatiedatum vrijdag 10 feb. 2017

Het Venlose college heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in ‘t Ven die geïnspireerd is op het cradle to cradle-principe.
Het gaat om een plan voor tien nieuwe woningen aan de Oude Turfstraat die zoveel mogelijk gebouwd worden met C2C-materialen. Volgens Arthur Rijntjes van projectontwikkelaar Jongen is een volledige C2C-woning vooralsnog niet mogelijk, omdat niet alle benodigde producten leverbaar zijn met een C2C-certificaat.

Voor de eerste tien woningen worden tien materialen gebruikt met C2C-keurmerk. Bij een mogelijke uitbreiding in de toekomst is het streven om nog meer C2C-producten te gebruiken bij de bouw. De woningen zullen door het materiaalgebruik in de aanschaf waarschijnlijk duurder worden dan gemiddeld, maar het gaat volgens Rijntjes wel om ‘gezonde woningen’.

Voor de bouwplannen maakt het college een uitzondering op haar eigen regels. Eigenlijk zijn er geen nieuwe woningen toegestaan op die plek, maar door het innovatieve karakter van de plannen wordt hiervan afgeweken.
Wethouder van Stedelijke Ontwikkeling Jos Teeuwen laat in een schriftelijke reactie weten dat de innovatieve woningen een inspiratie vormen voor nog te ontwikkelen woningbouwplannen in de gemeente.

Tiel

Gemeente Tiel verleent medewerking aan 9 geliberaliseerde huurappartementen

 

In het kader van de herontwikkeling van een monumentaal object aan de Hoveniersweg 27 te Tiel is door ARTHUR vastgoed- en projectmanagement in 2015 een rapportage ‘Marktverkenning huurmarkt Tiel’ opgesteld. Doel van dit onderzoek was om aan te tonen dat er wel degelijk markt is voor geliberaliseerde huurappartementen voor senioren. Aanvankelijk wilde de gemeente Tiel enkel medewerking verlenen aan 9 sociale huurappartementen.

Naar aanleiding van dit onderzoek is de gemeente nu wel bereid medewerking te verlenen aan 9 geliberaliseerde huurappartementen. Voor deze herontwikkeling worden nu de vervolgstappen ingezet om een positief principebesluit te verkrijgen en de bestemmingsplanprocedure op te starten.

Het object aan de Hoveniersweg 27 te Tiel zal gedeeltelijk worden getransformeerd naar 3 appartementen en deels worden gesloopt met vervangende nieuwbouw voor 6 appartementen. De 6 nieuwbouw appartementen zijn zuidelijk georiënteerd en krijgen zicht op de binnenstedelijke monumentale stadsgracht. Het streven is alle appartementen op te leveren met minimaal 2 sterren (rollator toe- en doorgankelijke woning) volgens het classificatiesysteem en goede energieprestaties (lage woonlasten).

Het gebouw aan de Hoveniersweg 27 is uniek en het betreft een oude fabrieksvilla uit ca. 1885. Onlangs heeft de gemeente Tiel het besluit genomen dit object aan te wijzen als gemeentelijk monument vanwege het eclectische ontwerp en de invloeden uit de chaletstijl.

Veldhoven

Studie naar herbestemmingsmogelijkheden Sint Willibrorduskerk (Zeelst)

 

Er zijn plannen om vijf van de zes kerken te sluiten in Veldhoven aangezien het economisch niet meer haalbaar is om deze door te exploiteren. Voor meer informatie klik hier.

Nu de Sint Willibrorduskerk haar functie op termijn dreigt te verliezen, biedt herbestemming (wellicht) nieuwe kansen.

In een kleine werkgroep wordt nu studie verricht naar de herbestemmingsmogelijkheden.

Nuenen West

Bezoek de bouwplaats tijdens de Dag van de Bouw

 

Zaterdag 13 juni 10.00 – 16.00 uur

Aangelag 22, Nuenen (toegang bouwplaats via de parallelweg van de Europalaan)

Voor volledige nieuwsbrief klik hier