Mobile menu button

ARTHUR is dé partner voor al uw vastgoed- en projectmanagement vragen.
ARTHUR legt de puzzel van duurzame vastgoedoplossingen en beantwoordt vastgoedvraagstukken met duurzame oplossingen.

Heeft u een vraag, of wenst u gedegen advies? Neem dan direct contact met Arthur Rijntjes op.

Contact
Scroll ▼

Diensten

Gebieds ontwikkeling
Gedelegeerd (her) ontwikkelen
Huisvestings management
Beheer en exploitatie
Proces management
Project management

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is maat- en mensenwerk en complex. Het speelt zich af in een speelveld van uiteenlopende of veelal tegenstrijdige belangen. Dikwijls spelen er politieke gevoeligheden en financiële belangen op de achtergrond. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om het samenspel van inrichting, bebouwing en infrastructuur met als doel meerwaarde creëren voor een duurzame gebouwde omgeving.

ARTHUR vervult bij dit soort projecten de rol van regisseur. Zo maakt ARTHUR de wederzijdse belangen inzichtelijk, voert op inhoud de discussie en betrekt nadrukkelijk de relevante partijen bij het bereiken van een gemeenschappelijk gedragen consensus.

Gedelegeerd (her)ontwikkelen

Het (her)ontwikkelen van vastgoed is een proces waarbij vele disciplines betrokken zijn. ARTHUR zet de klantvraag centraal. Het resultaat dient volgens ARTHUR op een efficiënte en effectieve wijze behaald te worden. Naast gedegen kennis van technische, juridische en financiële aspecten beschikt ARTHUR ook over de benodigde organisatorische en commerciële vaardigheden om het proces in goede banen te leiden. Bij het gedelegeerd ontwikkelen ontzorgt ARTHUR de opdrachtgever en kan hij onder zijn eindverantwoordelijkheid het project vanaf de initiatieffase tot en met oplevering organiseren. In samenspraak met de opdrachtgever worden heldere prestatieafspraken over kwaliteit, duurzaamheid, planning en investeringskosten vastgelegd evenals de projectrisico’s. ARTHUR kan ook ingeschakeld worden voor een second opinion voor een transparante projectdoorlichting.

Huisvestingsmanagement

ARTHUR adviseert (eigenaar)gebruikers van commercieel vastgoed bij het optimaliseren van de bestaande huisvesting of begeleidt hen naar nieuwe huisvesting.

ARTHUR begeleidt u bij:

 • Aan- en verkoop;
 • waarde-optimalisatie;
 • exploitatie;
 • beheer en onderhoud;
 • huisvestingsadvies;
 • duurzame huisvesting;
 • het integraal behandelen van huisvestingskosten of
  huisvestingsmanagement.

Elk project wordt voorzien van een bedrijfseconomische analyse met praktisch advies. Zo weet u als opdrachtgever precies waar u aan toe bent.

Beheer en exploitatie

Huisvestingslasten bestaan voor een groot deel uit de jaarlijkse beheer- en exploitatiekosten. Gedurende de levensduur van het vastgoed overstijgen deze lasten veelal de nieuwbouwkosten. Het beheersen en tijdig bijsturen van deze lasten is volgens ARTHUR noodzakelijk om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de bedrijfs- en winstdoelstellingen van de onderneming.

ARTHUR begeleidt opdrachtgevers bij het maken van de juiste investeringsbeslissingen en/of het gebruik en onderhoud van het (commercieel) vastgoed. Alle beheer- en exploitatieaspecten worden sowieso in ogenschouw genomen. Pas dan kunnen rendabele en praktische keuzes gemaakt worden.

ARTHUR hanteert een plan van aanpak dat zich heeft bewezen in de praktijk, bestaande uit:

 • Het in kaart brengen van de technische en functionele staat van het vastgoed;
 • Het opstellen van een meer jaren onderhoudsprognose;
 • Indien nodig: het aanbesteden van jaarlijks onderhoud.

Het plan van aanpak wordt vanzelfsprekend afgestemd op het bestaande huisvestingsmanagement.

Procesmanagement

ARTHUR begeleidt opdrachtgevers bij het haalbaar maken van ideeën en creëert draagvlak bij de stakeholders. Hierbij neemt ARTHUR de voorbereiding, begeleiding en toetsing van het proces van de opdrachtgever uit handen. Voordeel hierbij is dat ARTHUR onafhankelijk en kritisch in het proces opereert. Bovendien is ARTHUR de verbindende factor bij het tot stand komen van een gemeenschappelijk gedragen visie.

In samenspraak met de opdrachtgever en de stakeholders wordt het idee vertaald naar een programma van eisen. Dit vormt de basis voor een financieel haalbaar ontwerp dat uiteindelijk kan worden gerealiseerd en kan rekenen op draagvlak.

Projectmanagement

ARTHUR beheerst de kennis en technieken om vastgoed- en huisvestingsprojecten effectief en efficiënt uit te voeren. In advies en overleg met de opdrachtgever wordt de samenwerkingsvorm en organisatiestructuur bepaald en worden de juiste projectteams samengesteld. De regie, eindverantwoordelijkheid en controle op een project kunnen hierbij ook worden overgedragen of in handen blijven van de opdrachtgever.

ARTHUR neemt u graag het projectmanagement uit handen. Dat kan al vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering en nazorg van het uitvoeringstraject. ARTHUR’s focus ligt hierbij op:

 • Het bewaken van de voortgang en het beoogde projectresultaat;
 • het beheersen van projectrisico’s;
 • het mijden van faalkosten;
 • het effectief en efficiënt omgaan met budgetten.

Werkmodel

Al meer dan 15 jaar actief in het vastgoedmanagement realiseert ARTHUR uiteenlopende projecten, zoals:

 • Gebiedsontwikkelingen;
 • (her)ontwikkelingen;
 • projectrealisaties;
 • onderhouds- of renovatieprojecten;
 • huisvestingsvraagstukken;
 • projectanalyses;
 • aan- en verkoopadviezen.

Multidisciplinaire vastgoedvraagstukken zijn in de regel complex en vereisen dus extra aandacht.
ARTHUR beschikt over een veelzijdig netwerk met gelijkgestemde professionals/bedrijven die op een aanpalend vakgebied zijn gespecialiseerd. Daar waar van toepassing wordt externe expertise ingeschakeld. Indien nodig, stelt ARTHUR in overleg met de opdrachtgever het best passende team samen. De regie, eindverantwoordelijkheid en controle kunnen hierbij ook worden overgedragen aan ARTHUR of in handen blijven van de opdrachtgever.

De daadkrachtige werkwijze van ARTHUR biedt vele voordelen:

 • Één onafhankelijk aanspreekpunt;
 • lage overheadkosten;
 • korte communicatielijnen;
 • transparant werkproces.

Filosofie

Visie

De wereld is en blijft dynamisch!
De toenemende vergrijzing en individualisering vormen belangrijke demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en vragen om andersoortige woningen. Politieke opvattingen voor het te voeren beleid is op alle vlakken continu in beweging. Denk hierbij aan beleidswijzigingen in de zorg en de volkshuisvesting door woningcorporaties momenteel. Technologische ontwikkelingen bevorderen het thuiswerken en het huidige economische klimaat maakt het financieren van vastgoed moeilijk. Voorts  stellen wij steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van de bebouwde omgeving. Alle genoemde factoren hebben hun invloed op de vastgoedmarkt.

Er is duidelijk vraag naar een andere benadering van vastgoed om het duurzaam te laten renderen onder invloed van deze factoren. Dit geldt zowel voor de bestaande vastgoedvoorraad als voor het nieuwe aanbod. Transformatie van bestaande gebouwen of herontwikkeling van locaties is nu meer dan noodzakelijk.

Solide vastgoed is courant, aantrekkelijk en kan onder invloed van veranderende omstandigheden eenvoudig worden aangepast én duurzaam blijven renderen. Dit is de puzzel die ARTHUR steeds legt.

Missie

ARTHUR legt de puzzel van duurzame vastgoedoplossingen

ARTHUR beantwoordt vastgoedvraagstukken met duurzame oplossingen.
Dat doet ARTHUR voor:

 • Projectinitiatieven;
 • huisvestingsvraagstukken;
 • vastgoedprojecten;
 • vastgoedmanagement.

Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever neemt ARTHUR één of meerdere fases (projectmanagement) dan wel het gehele proces (vastgoedmanagement) onder zijn eindverantwoordelijkheid. De regie en controle kunnen hierbij worden overgedragen aan ARTHUR of in handen blijven van de opdrachtgever.

ARTHUR streeft naar transparantie, commitment en efficiency in het werkproces en vormt daarin een verbindende factor tussen alle betrokken partijen.

Het onderscheidend vermogen van ARTHUR uit zich in:

 • Het overtreffen van verwachtingen met als doel het beste resultaat;
 • integraal denken en daaraan visie ontlenen;
 • verbinden;
 • focus op voortgang en resultaat;
 • beheersen van kosten en risico’s.

Achtergrond

ARTHUR projectmanagement BV is een adviesbureau in de vastgoedsector dat is opgericht door Arthur Rijntjes (1970).

De advieswerkzaamheden richten zich voornamelijk op de projectontwikkeling van woningbouw en commercieel vastgoed.

Opleiding en werkervaring van ARTHUR

ARTHUR volgde

 • De opleiding HTS Bouwkunde richting volkshuisvesting;
 • de tweejarige post-hbo opleiding van NOVAM (Nederlandse Opleiding van VastgoedManagement);
 • diverse aanvullende vak gerelateerde cursussen.

ARTHUR is

 • Sinds 1996 werkzaam in het vastgoedmanagement, van initiatief- tot en met beheerfase;
 • gewend om de rol van adviseur vastgoedbeheer, portefeuillemanager vastgoed, projectleider bouwzaken en projectontwikkelaar in woningbouw en utiliteits-bouwwerken op zich te nemen.

ARTHUR heeft ruime werkervaring in:

 • De handel en het beheren van vastgoed;
 • het verrichten van haalbaarheidsstudies;
 • (her)ontwikkelen van vastgoed;
 • het aanbesteden en directievoering van projectrealisaties en onderhoudsprojecten.

Contact

Arthur

Bent u geïnteresseerd in een persoonlijk gesprek of heeft u een vraag, neem dan vrijblijvend contact met ARTHUR op.

Arthur Rijntjes
06 – 51 60 82 81

Vloeteind 19
5502 PT  Veldhoven


ARTHUR projectmanagement BV
KvK Eindhoven 74082094
IBAN NL70 RABO 0338 0166 35
BTW NL859766184B01