top of page
Hoge gebouwen

DIENSTEN

Uw ambities en vraagstukken worden door ARTHUR vertaald naar concrete en haalbare (vastgoed)oplossingen.

Gebiedsontwikkeling is maat- en mensenwerk en complex. Het speelt zich af in een speelveld van uiteenlopende of veelal tegenstrijdige belangen. Dikwijls spelen er politieke gevoeligheden en financiële belangen op de achtergrond. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om het samenspel van inrichting, bebouwing en infrastructuur met als doel meerwaarde te creëren voor een duurzaam gebouwde omgeving. 

 

ARTHUR vervult bij dit soort projecten de rol van regisseur. Zo maakt ARTHUR de wederzijdse belangen inzichtelijk, voert op inhoud de discussie en betrekt nadrukkelijk de relevante partijen bij het bereiken van een gemeenschappelijk gedragen consensus.

bottom of page